Top

    Natuurlijk veranderen
Voor directeuren 

Realiseer:
Doelen
Loslaten

Rust
Blijvend innovatief


Top organogramNatuurlijk veranderen
Eigenlijk ben je altijd op zoek naar oplossingen voor je organisatie of een team dat niet lekker loopt. Je wilt weten wat er aan de hand is en vooral hoe je beweging krijgt op de plek waar jij dit wilt. Wat zijn dan de juiste stappen en hoe betrek je je mensen erbij zodat de gewenste verandering direct start. 

Houd steeds in gedachten dat je door als directeur langzamer te gaan, je sneller gaat als geheel met als gevolg een duurzaam en gedragen resultaat. Want uiteindelijk helpt dit je verder en wordt het voor jou gemakkelijker.

Ervaar dit ook

 

"Eerste resultaten zijn snel zichtbaar."

"Ging er eens iets niet goed dan wordt het samen opgelost."

"De kern van het probleem is snel zichtbaar gemaakt."

"De veranderingen ontstonden heel natuurlijk."

 

Meer ervaringen


Wat kun je verwachten

We maken samen inzichtelijk wat nu niet gaat zoals jij in gedachten hebt en met welke ontwikkeling jij heel blij bent.
 
Het kan gaan om het verbeteren van de samenwerking of de resultaten die onder druk staan of hoe jij ervoor kan zorgen dat het overkoepelende plan en de teamplannen gezamenlijk uitgedragen wordt en gaat leven onder de medewerkers.
 
We richten ons op concrete acties die door de teams opgepakt worden. Daarnaast krijg je meer inzicht in jouw eigen handelen, de aanwezige kwaliteiten en potentie binnen het managementteam en ideeën voor verder ontwikkelingen.
 
We bepalen samen hoe je de voor jullie juiste ontwikkeling laat ontstaan. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe zet je een beweging zo in gang dat het een verandering is vanuit de groep? Hoe zorg je voor rust in de organisatie? Het blijft steeds heel concreet en direct toepasbaar.
 

 

Top

De rust bewaren en presteren onder druk.

Ik wil pieken

 

  

 
Wat gaan we doen
Maandelijks spreken we elkaar over de veranderingen die jij wilt realiseren. We kijken naar jouw invloed en rol om de veranderingen tot een succes te maken. De invloed die dit heeft op je werk en rol in de organisatie neemt hier een belangrijke plaats in. De persoonlijke gesprekken zijn daardoor op maat.

Ik heb drie uur voor ieder gesprek gereserveerd. Uit de praktijk blijkt dat de eerste afspraken zo om zijn. Later werken we meestal tweeënhalf uur samen. Deze gesprekken zijn over een jaar verdeeld. In de basis gaat het om 10 keer dat we samen aan de slag gaan. 

Tussen onze persoonlijke afspraken spreken we elkaar telefonisch, zodat we elkaar twee keer per maand spreken. In praktijk blijkt het fijn te zijn om af te stemmen wat je in tussentijd op je pad bent tegengekomen of hoe je iets hebt aangepakt wat we hebben besproken. Is er tussentijds iets zijn dan bellen of mailen we. Heb je een mail die je graag wilt laten lezen dan doe ik dat graag. Begeleiding van en tijdens bijeenkomsten/vergaderingen is natuurlijk mogelijk.Het gaat erom dat jij de ontwikkelingen realiseert die jou en je organisatie verder helpen.

Ter afronding evalueren we de veranderingen die je gerealiseerd hebt.
 
Samenwerken met Gea
Je krijgt betrokkenheid bij de gewenste ontwikkeling
Het bespaart je tijd en biedt rust
Door samen aan de slag te gaan, duurzaam resultaat
Werken met door jou bewezen methoden

De eerste keuzes worden direct gemaakt
We spreken dezelfde taal

 

Door Top

 

Constructieve bijeenkomsten

Een toetsmogelijkheid van jouw ideeën

Grip op ontwikkelingen

Onverwachte oplossingsrichtingen

Zicht op jouw persoonlijke invloed bij ontwikkelingen

 

 

Wil je top veranderingen?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we waar jij nu tegenaan loopt en bepalen samen de juiste stappen.