Samen sterkerGroep
Voor directie en management  

Versterk elkaar
Realiseer:
Groei onderling vertrouwen
Door verbinding sterker
Rust door te kiezen
Blijvend ontwikkelgericht

Samen sterker organogram 

Versterk elkaar
Jullie agenda's staan vaak bomvol. Wat er dan regelmatig bij inschiet is om samen stil te staan bij de vraag of jullie de schouders nog onder de juiste acties zetten voor een gezonde toekomst. Hoe zorg je dat jullie verschillende kwaliteiten en zienswijzen de nodige keuzes sterker maken? Natuurlijk heb je daarnaast ook een hoop kennis en kwaliteit in jullie teams en wil je deze inzetten. Toch lukt het niet om iedereen betrokken te krijgen. Waar zit dit in?
 
Natuurlijk kunnen we hier stappen in zetten. Jullie hebben daarvoor het inzicht nodig in wat jullie doen en hoe dit de collega's uit de teams beïnvloed. Het helpt hierbij dat jullie als directeur en management elkaars kracht kennen en herkennen, elkaar aanspreken en opzoeken waar het waardevol is. Zo ontstaat er de kracht en rust die nodig is om de juiste beslissingen te nemen om de doelen soepeler bereiken in een constant veranderende omgeving.
 
Samen sterker helpt jullie aan een sterk gewortelde organisatie en die flexibel beweegt in toekomstige stormen.
  
 Joy DiekmeijerJoy Diekmeijer, Regiomanager Arbo Unie Noord-Oost

“Van tevoren heb ik mij afgevraagd wat het programma Samen sterker ons zou brengen. De richting en de eerste resultaten werden echter snel zichtbaar. Het meest waardevolle dat het programma heeft opgeleverd is het toegenomen vertrouwen en de openheid tussen de managementleden. Het helpt om te focussen op de goede dingen en ons te richten op ontwikkeling.” 

Ervaar dit ook

"Lekker concreet en ook breed toepasbaar"

"Meer zicht op de competenties en kwaliteiten van een ieder"

"De aandacht voor elkaar brengt rust en ontspanning"

"Eerste resultaten zijn snel zichtbaar"

Meer ervaringen
 

Hoe doen we dit
We starten met het inzichtelijk maken van wat jullie belemmert in het werk en de samenwerking, wat onnodige veel tijd opslokt en wat het jullie oplevert als jullie het roer omgooien en een nieuwe koers gaan varen. We bedenken heldere oplossingen en acties waar we direct mee starten. De uitkomsten zijn concreet en we kiezen samen waar we mee starten en hoe. De eerste stappen zetten we direct en wat al heel goed gaat zetten we daarvoor in.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:​

  • We krijgen constant vragen van onze teamleden waardoor we blijven we rennen en vliegen. Hoe krijgen we onze teams zelfstandiger?
  • Om te zorgen dat er voor iedereen werk blijft in de toekomst is tijd nodig voor tactische en strategische onderwerpen. Hoe zorg je voor de noodzakelijke rust en ruimte?
  • We hebben veel nieuwe mensen in het team. Weten waar iedereen goed in is en wat voor kennis er nu in huis is helpt.

Vragen die we samen beantwoorden zijn
Zitten we op het juiste spoor en waar sturen we bij? Wat levert ontwikkelgericht leidinggeven jullie op? Wie heeft welke kwaliteiten en hoe zetten we die in? We zijn een voorbeeld voor onze teamleden. Doen we voldoende met dat we dit weten? Wie kan me helpen als ik het zelf even niet meer weet? 

We werken aan doelen die voor jullie waardevol zijn, zoals...
Een managementteam waar je elkaar steunt. Samen werkt vanuit verbindende waarden. Zelfstandige teams die elkaar verder helpen en samen met jullie de schouders eronder zetten. Genieten van de groei en samen behaalde resultaten. Tijd en ruimte hebben voor wat echt belangrijk is. Het vasthouden van de positieve effecten.

Om dit te bereiken creëren we samen rust en vertrouwen. Zetten jullie diversiteit in voor wat jullie willen bereiken. Jullie leren elkaar beter kennen, want dan bespreek je meer. Je hoort hoe een ander over je denkt, dat helpt je te ontwikkelen als persoon en leidinggevende. We leggen daarbij de focus op het met elkaar bereiken van de doelen.

 

Samen sterker

 Realiseer iedere gewenste verandering.

Verbeter prestaties   

 

 

Wat doen we
Verdieping
Voor de eerste bijeenkomst spreek ik graag een paar teamleden of jullie complete team, dat kan tijdens een dagstart, door mee te lopen bij de werkzaamheden of in een gesprek om inzicht te krijgen in jullie ervaringen. Waar worden jullie blij van en waar juist niet. Door de inzichten uit deze gesprekken is de eerste bijeenkomst direct concreet en waardevol.

Eerste bijeenkomst
We starten bij voorkeur op korte termijn. Dit geeft rust, omdat je weet dat er actie komt. We gaan intensief en interactief werken aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en als groep over onderwerpen die jullie allen raken. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de samenwerking sterker.

We maken samen zichtbaar wat al heel goed gaat in de samenwerking, wat jullie anders willen en wat jullie dit oplevert. Het gaat over de onderwerpen waar jullie invloed op hebben. De uitkomsten en de manier waarop jullie ze gaan invoeren maken we samen concreet. De eerste stappen zetten we direct.

Volgende bijeenkomsten
Meestal volgen er twee tot drie opvolgende bijeenkomsten dit hangt af van jullie ontwikkelvraag. We verdiepen de onderwerpen van de vorige bijeenkomst en pakken nieuwe belangrijke onderwerpen op die jullie helpen bij het realiseren van jullie doelen. Ook gaan we steeds een stap verder in het vergroten van de voor jullie relevante kennis en vaardigheden. Door maatwerk te bieden levert dit jullie het meeste op.

De zelf ontwikkelde werkvormen helpen om de extra verdieping te realiseren en inzicht te krijgen, zodat we zo gericht mogelijk aan de slag zijn en blijven. Ze hebben in de praktijk hun waarde dan ook al ruimschoots bewezen. Het gaat erom dat we de voor jullie o zo belangrijke ontwikkeling realiseren. Dit staat steeds voorop in de keuzes die we maken.

Terugkerende onderwerpen:
• Welke situaties hebben zich voorgedaan?
• Welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk?
• Welke afspraken maken we voor de komende maanden?
• Leren van elkaar en hoe versterken we elkaar.
• Wat gaat er goed in jullie samenwerking en waar schuurt het nog.

Tijdens en na de bijeenkomsten draag je als directeur actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door het borgen van de voortgang. Deels valt dit binnen jouw normale scope van werkzaamheden. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug.

Aantal, tijden en tussentijd
Het aantal bijeenkomsten is gebaseerd op de ervaring dat veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek met jou als directeur geeft vaak een goede basis om het aantal vast te stellen. De tijd tussen de bijeenkomsten is anderhalf tot drie maanden. Dit blijkt vaak de optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Hebben jullie een acute situatie waardoor een kortere tussentijd voor jullie belangrijk is dan doen we dat.

Kiezen we voor de ochtend dan starten we om 9.00 uur en praten we vanaf 12.00 uur na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur en praten we vanaf 16.30 uur na met een hapje en drankje. Dit blijkt in praktijk de optimale duur te zijn. We kijken dan naar de effectiviteit van de bijeenkomst en de inzetbaarheid van de deelnemers voor jullie organisatie. Ik verwacht jullie een kwartier voor aanvang, zodat je tijd hebt om te landen en wat te drinken te pakken voordat we starten.

Voortgang van elkaar versterken
Tussen iedere bijeenkomst bespreken we samen of de ingezette koers nog goed is. Ook bespreken we de relevante ontwikkelingen binnen en buiten het managementteam om mee te nemen in de komende bijeenkomst. Komt er uit de evaluatie een voor jullie belangrijk concreet werkgerelateerd onderwerp naar voren dan pakken we deze samen op. Zo concreet mogelijk zijn tijdens de bijeenkomsten levert het meeste op.

Aan het einde van Samen sterker is er een evaluatie van ongeveer een uur. De locatie bepalen we samen.

Locatie en data
De beste locaties zijn die waar we ons thuis voelen. Waardoor we volledig in het hier en nu zijn. Een heerlijke lunch uit de eigen tuin of de buurt gemaakt door de gastvrije dame of heer zorgt voor een extra moment van verbinding en rust.

Een suggestie doe ik graag, zodat jullie een fijne plek kunnen reserveren. De data worden in overleg gepland.

Door Samen sterker

 

Complimenteuzer en directer

Focus op de goede dingen

Ontwikkelgericht

Prestaties verbeteren duurzaam

 

 

Aanbod
Vanaf dag één start de ontwikkeling die jullie rust oplevert!
Door te doen, te ervaren en samen te groeien zetten jullie sneller stappen. Reactie van een deelnemer "Heerlijk concrete afspraken, onderling begrip en waardering voor elkaar. 
Zeer prettige begeleiding, steeds goede samenvatting en punten te pakken. Heel fijn, dank."

Samen sterker helpt jullie met het leggen van een sterk fundament en het bouwen van een toekomstbestendig en ontwikkelgericht managementteam. Jullie gewenste ontwikkeling en samenstelling van het team is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk qua inhoud, aantal keren dat we met elkaar aan de slag gaan en de tijd tussen de bijeenkomsten.

Willen jullie samen sterker zijn?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie willen bereiken en wat jullie dit oplevert.