OntwikkelpadOrganisatie

 HR-cyclus nieuwe stijl
Realiseer:
Ontwikkelen gaat sneller
Presteer met meer plezier
Elkaar in de kracht zetten
Samen realiseer je doelen

Heidedagen organogram


 

Werk aan ontwikkeling hier en nu
Komen er onverwachte, ingrijpende onderwerpen voorbij die je als medewerker verrassen? Spreken jullie elkaar jaarlijks, ieder kwartaal, halfjaar of vaker? Heb je als medewerker of leidinggevende het initiatief? Hebben jullie aan een paar open vragen genoeg of geeft structuur in het vastleggingsdocument je meer houvast? Ben benieuwd naar je antwoorden.

Als leidinggevende heb je enorm veel invloed op de ontwikkelingen binnen je team door hoe je de HR-cyclus aanpakt. Natuurlijk samen met je collega's. Dit jaar een mooi moment om meer los te laten en een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten die groei oplevert voor jullie allemaal?

Ontwikkelpad helpt jullie bij de transformatie naar professionele teams en medewerkers die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Door te gaan werken met een bij deze tijd en professionals passende HR-cyclus.

 Ida Grasdijk, Directeur Zorgplein Noord

”Collega’s hebben het aangedurfd om uiteindelijk op een open wijze over hun samenwerking te communiceren. Medewerkers hebben zich niet onder druk gezet gevoeld. Objectiviteit heeft hierbij een grote rol gespeeld. De ruimte is gevoeld om goed mee te doen, gehoord te worden en te zeggen wat zij wilden zeggen. Het resultaat is een geaccepteerde vorm voor het jaargesprek en een verbeterde samenwerking tussen de teamleiders.

Het grote voordeel voor mij is dat de collega’s het zelf hebben gedaan en dat er daardoor draagvlak is ontstaan. Op het vlak van leiderschap is het durven overlaten, uit handen geven en daarmee het vertrouwen geven een prachtig gebaar en geeft veel voldoening.”

Ervaar dit ook

"Niets geen algemeen gepraat. Concrete afspraken en breed toepasbaar."

"De eerste resultaten werden snel zichtbaar."

"De afwisseling tussen doen en praten heeft veel opgeleverd."

"Focus op de juiste onderwerpen."

Meer ervaringen

Hoe pakken we dit samen aan
Jullie wens is om te stoppen met de traditionele functioneringsgesprekken en de stap te zetten naar persoonlijke ontwikkelplannen. Als medewerker krijg je daardoor zelf de verantwoordelijkheid, ruimte en regie voor persoonlijke groei. Samen wil je onder deze ontwikkeling de schouders zetten.
 
Intervisie helpt jullie als leidinggevenden bij het vervullen van de ontwikkelende rol richting het team, de individuele medewerker en binnen jullie organisatie. Door alles heen verweven komt de persoonlijke ontwikkeling van iedere leidinggevende steeds terug.
 
Voor jullie als medewerkers zijn er twee bijeenkomsten met je team waarin je met elkaar in gesprek gaat, het voor jullie concreet wordt hoe jezelf de regie kunt nemen en hoe leuk dat is. Ook ga je ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze en formulieren. Waardoor je de vragen die je hebt kunt bespreken en ze samen van antwoorden voorziet.
 
Voorbeelden van onderwerpen zijn:​
  • Hoe helpt de mening van anderen bij de ontwikkeling van de medewerker?
  • Als manager ben ik gewend om het formulier in te vullen. Is dat wel handig?
  • Wat is jouw bijdrage als medewerker aan het realiseren van de doelen van jullie organisatie?
Vragen die we samen beantwoorden zijn
Welke kwaliteiten heb jijzelf en je collega's? Wat kun je van elkaar leren? Hoe kun jij bijdragen aan het totaalresultaat? Hoe zorgen we dat we ontwikkelen de normaalste zaak van de wereld wordt? Hoe ondersteunen we elkaar als teamleden? Wie kan me helpen als ik het even niet meer weet?

We werken aan doelen die voor jullie waardevol zijn, zoals...
Aanspreken is normaal. Samenwerken optimaliseren. Je steunt als manager de medewerker vooraf en maakt de doelen samen helder. Als medewerker ben je eigenaar van je eigen ontwikkeling. Het gaat om de ontwikkeling van dit moment. Jij als medewerker bent het uitgangspunt. Iedereen is continu in ontwikkeling net als de wereld om jullie heen.

Om dit te bereiken leren jullie elkaar beter leren kennen waardoor je elkaar gemakkelijker aanspreekt. Laten we het vertrouwen richting elkaar en een onderlinge band groeien. Krijg je inzicht in hoe een ander over je denkt. Helpt de diversiteit van de groep. Zorgen we dat de managers in hun kracht staan als persoon, in hun functie en positie binnen jullie organisatie en zich tegelijkertijd kwetsbaar durven op te stellen. 

 

Ontwikkelpad

Focus op wat jullie verder helpt.

Vanaf vandaag word het anders


 

 

Wat gaan we doen
Startbijeenkomst met de leidinggevenden
We leggen deze dag het fundament voor de toekomstige werkwijze en de ontwikkeling als leidinggevende. Intensief en interactief werken aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken uit waar jullie persoonlijke ontwikkelbehoefte ligt als leidinggevende. Daarnaast bespreken we de transformatie naar professionele medewerkers die eigenaar zijn van hun ontwikkeling binnen jullie organisatie. Plus hoe de nieuwe werkwijze op het vlak van voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken dit ondersteunt.

Analyse van de huidige werkwijze qua beoordelen en advies met weg naar de nieuwe situatie
We starten met een bureau analyse op basis van de momenteel gebruikte documenten. Opvolgend inventariserende gesprekken met de P&O /HR Adviseur en twee medewerkers. De informatie uit de bureau analyse combineren  met de uitkomsten uit de gesprekken. De gesprekken vinden tijdens eenzelfde dagdeel plaats.

Gezamenlijke start als organisatie 
Doel is iedereen te laten zien hoe we samen de persoonlijke ontwikkeling en groei als team gaan oppakken en stimuleren. Het is een gezamenlijke trektocht waarbij communicatie een belangrijk onderdeel is. Ieder gaat tijdens de startbijeenkomst ervaren hoe moeilijk helder communiceren is en hoe snel misverstanden ontstaan. We leggen hierdoor het fundament om open te communiceren en elkaar op te zoeken bij een verschil van mening. Collega's gaan elkaar direct al concreet laten weten hoe je elkaar ziet. Duur een uur.

Vastlegging HR - cyclus
Documenten worden opgesteld door werkWAARDEvol in samenspraak/afstemming met de personeelsadviseur.

Twee bijeenkomsten per team
We maken samen inzichtelijk wat het oplevert om deze nieuwe manier van beoordelen toe te passen, voor zowel jou als medewerker en ook het team.  Wat is hierbij belangrijk en welke actie maken we concreet? We bespreken direct met elkaar wat de belemmeringen zijn die we zien en hoe we deze laten verdwijnen.

De focus ligt op elkaar oprecht helpen. In tweetallen en in groepen in gesprek over wat zijn je kwaliteiten, hoe ziet je collega je, hoe kun je elkaar helpen als het even niet zo lekker gaat, waar gun de ander iets meer van. Door groei van vertrouwen worden gesprekken directer en de samenwerking krachtiger. We gaan concreet aan de slag om ervaring op te doen in het uitspreken van je mening over gedrag van je collega waardoor je de ander verder helpt. Er ontstaan nieuwe gewoonten met als basis de nieuwe HR-cyclus.

Tijdens en na de bijeenkomsten draag je als leidinggevende actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door het vasthouden van de voortgang. Deels valt dit binnen jouw normale scope van werkzaamheden. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug.

Bijeenkomsten met de leidinggevenden
Vijf bijeenkomsten verdeeld over de gehele cyclus met als doel: de HR-cyclus optimaal te implementeren passend bij jullie organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we: hoe gezamenlijke doelen per team bepaald gaan worden; de voortgang van de bijeenkomsten met de teams; situaties die zich hebben voorgedaan; hoe je de gesprekken voert; hoe de voorbereiding eruit ziet en wie wat doet; worden oplossingen bedacht voor eventuele uitdagingen en wordt van elkaar geleerd.

De wens elkaar te spreken en te helpen bij de realisatie van de ontwikkeling van de teams en individuele medewerkers maakt deel uit van de maatwerkbijeenkomsten. Intervisie op dit onderwerp helpt jezelf, je collega's en je team verder. Het zal onder andere gaan over de ontwikkelende rol van jou als managers richting het team en de individuele medewerkers. Door alles heen verweven komt de persoonlijke ontwikkeling van iedere manager terug.

Tijden en tussentijd
Het aantal bijeenkomsten is gebaseerd op de ervaring dat veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek geeft vaak een goede basis om het aantal vast te stellen. De tijd tussen de bijeenkomsten van de managers is anderhalf tot drie maanden dit blijkt vaak de optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. De bijeenkomsten van de teams sluiten we aan bij de HR-cyclus.

Kiezen we voor de ochtend dan starten om 9.00 uur tot 12.30 uur en praten we na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur tot 17.00 uur en praten na met een hapje en drankje. Dit blijkt in praktijk de optimale duur te zijn bezien vanuit de effectiviteit van de bijeenkomst en de inzetbaarheid van de deelnemers voor jullie organisatie. Ik verwacht jullie een kwartier voor aanvang, zodat je tijd hebt om te landen en wat te drinken te pakken voordat we starten.

Evaluatie met de directeur
Twee keer een tussentijds voortgangsgesprek waarin we samen bespreken of de ingezette koers nog goed is. Ook bespreken we de relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie om mee te nemen in de komende bijeenkomst. 

Aan het einde van het Ontwikkelpad is er een evaluatie van ongeveer een uur. De locatie bepalen we samen.

Samenwerken met Gea
Door mijn jarenlange, zeer brede, ervaring als leidinggevende en coach hebben jullie een enorme hoeveelheid aan praktische oplossingen tot je beschikking. Waarbij een zeer stevig theoretisch fundament zeker niet ontbreekt. Vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring met de verschillende teams en situaties, maak ik voor jullie inzichtelijk wat jullie invloed is en hoe jullie door het maken van keuzes rust krijgt en tijd bespaart en daardoor als bonus de resultaten van jullie als het team positief beïnvloed. 

Locatie en data
Jullie zorgen voor de locatie, reservering, lunch of na afloop een hapje en drankje. Vanuit onze ervaring stellen wij een unieke locatie voor die bijdraagt aan waardevolle bijeenkomsten.

De data worden in overleg gepland.

Door Ontwikkelpad

 

Ontwikkelen gaat sneller

Teambinding groeit

Zelfstandiger teams

Samen realiseer je doelen

 

 

 
Aanbod
Vanaf dag één start de ontwikkeling die jullie rust oplevert!
Door te doen, te ervaren en samen te groeien zetten jullie sneller stappen.
 
Ontwikkelpad helpt jullie met het leggen van een sterk fundament en het bouwen van een toekomstbestendig en ontwikkelgericht team. Jullie gewenste ontwikkeling en samenstelling van het team is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk. 
 
Willen jullie het Ontwikkelpad opgaan?
Bel me  (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we jullie tegenaan lopen en bepalen samen de juiste stappen.