HeidedagenOrganisatie

Concrete doelen
Realiseer:
Hernieuwde kernwaarden
Direct uitvoerbare acties

Inzicht in ieders talenten
Perfectioneren visie

Heidedagen organogram


 

Concrete doelen
Het bepalen van jullie pad in de steeds veranderende omgeving is natuurlijk uitdagend. Sla je een nieuwe weg in? Versterk je elkaar vanuit de verschillende kwaliteiten en zienswijzen? Samen bepalen we waar jullie de komende tijd meters in willen maken. Door de combinatie te maken met inzicht in wie welke kwaliteiten heeft maak je stevige stappen in de juiste richting. Is dit voor jullie belangrijk dan helpen de Heidedagen bij het krijgen van helder zicht en het nemen van concrete actie.

Weten jullie wat jullie tot bloei wilt brengen? We bepalen samen jullie doelen en de route om deze te bereiken. 

 Heidesessie Marion van den BrinkMarion van den Brink, Directeur Arbo Unie Noord-Oost

"Ik had een belangrijke dag gepland met mijn management. Centraal stond de vraag “Hoe gaan we ervoor zorgen dat we het overkoepelende plan en de teamplannen gezamenlijk uitdragen en laten leven onder de medewerkers. Bovendien wilde ik een dag waarin we elkaar beter leerden kennen en de dag konden afsluiten met energie en inspiratie.

In een verdiepend gesprek kreeg ik het gevoel dat Gea begreep wat ik wilde en kwam ze ook snel met ideeën en passende werkvormen. Gea luistert goed naar de wensen van de deelnemers en houdt daarnaast ook goed vast aan het resultaat wat we voor ogen hadden.

De dag heeft ons concrete acties opgeleverd die binnen het team opgepakt worden. Daarnaast hebben we nu meer inzicht in eigen handelen, de aanwezige kwaliteiten en potentie binnen het team en ideeën voor verdere ontwikkeling met het team." 

Ervaar dit ook

"Niets geen algemeen gepraat. Concrete afspraken en breed toepasbaar."

"De eerste resultaten werden snel zichtbaar."

"De afwisseling tussen doen en praten heeft veel opgeleverd."

"Focus op de juiste onderwerpen."

Meer ervaringen

Hoe pakken we dit samen op
Afhankelijk van de veranderingen in jullie omgeving of binnen jullie organisatie en waar jullie naartoe willen worden de Heidedagen samengesteld. We pakken die onderwerpen op die jullie verder helpen. Samen bepalen we welke dit zijn en komen tot een passend voorstel.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:
  • We willen het hebben over wat we goed vinden onze huidige werkwijze. Ook bepalen we graag wat er beter kan en hoe we dit handen en voeten gaan geven.
  • Wat maakt jou uniek en hoe helpt dit jou en je collega's in het werk? Wat lukt je minder goed en wie helpt je als dat nodig is?
  • We hebben veel belangrijke onderwerpen aan te pakken. We lopen het risico dat we van alles een beetje doen en alles net niet goed genoeg. Hoe maken we de juiste keuzes en hoe houden we daaraan vast? 
  • We hebben veel nieuwe mensen het wordt tijd om waarden te kiezen die bij ons huidige team passen en laten zien waar we van zijn.
  

 

Heidedagen

Focus op wat jullie verder helpt

Start met de weidse blik


 

Wat gaan we doen
Dat is heel verschillend en hangt af van de ontwikkelingen die jullie willen realiseren. Vaak zijn de dagen gericht op elkaar beter leren kennen, het krijgen van inzicht en samen keuzes maken. Tijdens deze trektocht passen we ons aan bij wat we op ons pad tegenkomen.  Is het zo dat we door een routewijziging sneller of beter vooruitkomen dan passen we de agenda aan, daardoor blijven we constant alert en leveren de dagen het meeste op. 

De door werkWAARDEvol zelf ontwikkelde werkvormen helpen regelmatig om extra verdieping en inzicht te krijgen, zodat we zo gericht mogelijk aan de slag zijn en blijven. Ze hebben in de praktijk hun waarde dan ook al ruimschoots bewezen. Het gaat erom dat jullie de o zo belangrijke ontwikkeling realiseren, dat staat steeds voorop in de keuzes die we maken.

Lukt het om bijeenkomsten van een ochtend of middag met een tussentijd van anderhalve tot twee maand te organiseren dan levert jullie dat het meeste op. Kies je voor een of meerdere dagdelen dan is de effectiviteit van de bijeenkomst en de inzetbaarheid van de deelnemers voor jullie organisatie het grootst. De genoemde tussentijd is optimaal om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Willen jullie kortere tussentijd vanwege een acute situatie dan pakken we samen de agenda.

We ronden af met een evaluatie met jou als directeur. Wat is er veranderd door de Heidedagen, wat wil je voor geen goud meer missen, wat is jullie volgende actie, wat merken jullie collega's van jullie ontwikkeling.

Samenwerken met Gea
Door mijn jarenlange, zeer brede, ervaring als leidinggevende en coach hebben jullie een enorme hoeveelheid aan praktische oplossingen tot je beschikking. Waarbij een zeer stevig theoretisch fundament zeker niet ontbreekt. Vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring met de verschillende teams en situaties, maak ik voor jullie inzichtelijk wat jullie invloed is en hoe jullie door het maken van keuzes rust krijgt en tijd bespaart en daardoor als bonus de resultaten van jullie als het team positief beïnvloed.

Locatie en data
Jullie zorgen voor de locatie, reservering, lunch of na afloop een hapje en drankje. Vanuit onze ervaring stellen wij graag een unieke locatie voor die bijdraagt aan waardevolle bijeenkomsten.

De data worden in overleg gepland.

Door Heidedagen

 

Concrete, direct toepasbare verbeteringen 

Kernwaarden verbonden aan de dagelijkse werkzaamheden

Iedereen kent de doelen en de ontwikkeling hierin 

 

 


Aanbod

Tijdens deze daadkrachtige dagen worden jullie uitgedaagd om meer van jezelf te geven. De Heidedagen zijn natuurlijk op maat. Reactie van een deelnemer: "Jij hebt de eerste heisessie voor het opstellen van het jaarplan met alle werkleiders begeleid. De werkleiders waren erg content over de invulling. Veel dank en we gaan ons traject verder voortzetten!” 
 
Jullie gewenste ontwikkeling en samenstelling van het team is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk qua inhoud, aantal keren dat we met elkaar aan de slag gaan en de tijd tussen de bijeenkomsten. 
 
Willen jullie werken aan concrete doelen?
Bel me  (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we jullie tegenaan lopen en bepalen samen welke route bij jullie past.