GroeikrachtGroep
Voor manager en team  

     Presteer met meer plezier
Realiseer:
Direct uitvoerbare acties 
Invloed brengt tijd
Rust door duidelijkheid

(Op)bouwende verandering

Groeikracht organogram
 
Presteer met meer plezier
Was het afgelopen week weer knetterdruk en gaan jullie het weekend in met het gevoel dat het werk nog lang niet af is? Al weet je dat je alles gedaan hebt wat je kon, het voelt domweg niet goed. Het constante ploeteren zonder dat het doel dichterbij komt maakt moedeloos en kost veel energie. 

Wat goed is om te weten is dat jullie invloed hebben. Het is natuurlijk belangrijk om te weten waar je invloed hebt en op welke manier je dit kunt aanpakken. 
Hoe zet je samen effectief de schouders eronder? Zeker omdat jullie allemaal zo verschillend zijn. Jij bent goed in het motiveren van je collega's terwijl een ander weer heel goed is in het stellen van kritische vragen. Soms is dat alleen maar lastig en meestal juist geweldig als je het weet te benutten! 
 
Een kleurrijke toekomst met voldoende groei voor iedereen kan alleen als je jullie biodiversiteit optimaal inzet. Daarvoor heb je inzicht nodig in elkaars kracht, dat je elkaar aanspreekt en dat je de juiste persoon opzoekt waar je dit helpt. Daarnaast is het belangrijk dat ieder de afspraken nakomt die jullie maken. De rust en ruimte die daardoor ontstaat helpt jullie om de doelen soepeler te halen.
 
Groeikracht helpt jullie bij het realiseren van jullie doelen door concreet te zijn en samen te bouwen aan een kleurrijke toekomst met groei voor iedereen.
 
 Annet de BoerAnnet de Boer, Financieel Adviseur Rabobank

“Ik was af en toe wel verrast over de confronterende wijze waarop Gea met ons team werkte. Het is wel goed geweest! Gea is objectief, eerlijk, open en positief en houdt de vinger aan de pols. Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven.

We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.

Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”

Ervaar dit ook

"Lekker concreet"

"Makkelijker en beter in contact en contact zoeken met collega's"

"Ik heb nu zicht op hoe anderen mij zien"

Meer ervaringen
 

Hoe pakken we dit samen op
We starten met het inzichtelijk maken van wat jullie belemmert in het werk en in de samenwerking, waar jullie energielekken voelen en wat naar jullie idee beter kan. We bedenken heldere oplossingen en acties waar we direct mee starten. Wat al heel goed gaat helpt daar natuurlijk bij. De uitkomsten zijn concreet en we kiezen samen waar we mee starten en hoe. De eerste stappen zetten we direct.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • We werken knetterhard en toch worden de stapels maar niet lager. Welke mogelijkheden hebben we?
  • We hebben veel nieuwe mensen in het team. Weten waar iedereen goed in is en wat voor kennis er nu in huis is helpt ons enorm.
  • We zeggen lang niet altijd tegen elkaar wat we denken. Ik zou heel graag willen dat dat anders wordt, omdat we daar allemaal heel veel aan hebben en dit lucht geeft.

Vragen die we samen beantwoorden zijn
Welke kwaliteiten heb jijzelf en je collega’s? Wat kun je van elkaar leren? Hoe kun jij bijdragen aan het totaalresultaat? Hoe kunnen we optimaal en met plezier werken? Hoe zorgen we dat veranderingen duurzaam worden? Hoe ondersteunen we elkaar als teamleden? Wie kan me helpen als ik het zelf even niet meer weet?

We werken aan doelen die voor jullie waardevol zijn, zoals...
Een team waar het werk slim wordt gedaan. Genieten van de groei en samen behaalde resultaten. Ieder pakt zijn volwaardige rol. Effectieve uitvoering van taken, waardoor je tijd hebt gekregen voor wat echt belangrijk is. Het vasthouden van de positieve effecten.

Om dit te bereiken creëren we samen rust en vertrouwen. Zetten jullie diversiteit in voor wat jullie willen bereiken. Jullie leren elkaar beter kennen, want dan bespreek je meer. Je hoort hoe een ander over je denkt, dat helpt je te ontwikkelen als persoon en professional. We leggen daarbij de focus op het met elkaar bereiken van de doelen.

 

Groeikracht 

Met elkaar realiseer je doelen

 Groei samen

 

Wat gaan we doen
Verdiepingsgesprek
Voor de eerste bijeenkomst spreek ik graag een paar teamleden of jullie complete team, dat kan tijdens een dagstart, door mee te lopen bij de werkzaamheden of in een gesprek om inzicht te krijgen in jullie ervaringen. Waar worden jullie blij van en waar juist niet. Deze aanvullende inzichten zet ik in tijdens de eerste bijeenkomst en we verfijnen daarmee ook de agenda waardoor deze zo concreet en waardevol mogelijk wordt.

Eerste keer
We starten bij voorkeur op korte termijn. Dit geeft rust, omdat je weet dat er actie komt. We gaan intensief en interactief werken aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over onderwerpen die jullie allen raken. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker.

We maken samen inzichtelijk wat al heel goed gaat in de samenwerking en wat jullie anders willen en wat jullie dit oplevert. Het gaat over de onderwerpen waar jullie invloed op hebben. De uitkomsten en de manier waarop jullie ze gaan invoeren maken we samen concreet. De eerste stappen zetten we direct.

Opvolgende bijeenkomsten
Meestal volgen er twee tot drie opvolgende bijeenkomsten dit hangt af van jullie ontwikkelvraag. We verdiepen de onderwerpen van de vorige bijeenkomst en pakken nieuwe relevante onderwerpen op die jullie helpen bij het realiseren van jullie doelen. Ook gaan we steeds een stap verder in het vergroten van de voor jullie relevante kennis en vaardigheden. Door maatwerk te bieden levert dit jullie het meeste op.

De zelf ontwikkelde werkvormen helpen om de extra verdieping te realiseren en inzicht te krijgen, zodat we zo gericht mogelijk aan de slag zijn en blijven. Ze hebben in de praktijk hun waarde dan ook al ruimschoots bewezen. Het gaat erom dat we de voor jullie o zo belangrijke ontwikkeling realiseren. Dit staat steeds voorop in de keuzes die we maken.

Terugkerende onderwerpen zijn:
• Welke situaties hebben zich voorgedaan?
• Welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk?
• Welke afspraken maken we voor de komende maanden?
• Leren van elkaar en hoe versterken we elkaar.
• Wat gaat er goed in jullie samenwerking en waar schuurt het nog.

Tijdens en na de bijeenkomsten draag je als manager actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door het borgen van de voortgang. Deels valt dit binnen jouw normale scope van werkzaamheden. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug.

Aantal, tijden en tussentijd
Het aantal bijeenkomsten is gebaseerd op de ervaring dat veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek met jou als manager geeft vaak een goede basis om het aantal vast te stellen. De tijd tussen de bijeenkomsten is anderhalf tot drie maanden. Dit blijkt vaak de optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Hebben jullie een acute situatie waardoor de tussentijd korter moet dan doen we dat.

Kiezen we voor de ochtend dan starten om 9.00 uur en praten we vanaf 12.00 uur na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur en praten we vanaf 16.30 uur na met een hapje en drankje. Dit blijkt in praktijk de optimale duur te zijn. We kijken dan naar de effectiviteit van de bijeenkomst en de inzetbaarheid van de deelnemers voor jullie organisatie. Ik verwacht jullie een kwartier voor aanvang, zodat je tijd hebt om te landen en wat te drinken te pakken voordat we starten.

Evaluatie met de manager
Tussen iedere bijeenkomst bespreken we samen of de ingezette koers nog goed is. Ook bespreken we de relevante ontwikkelingen binnen en buiten het team om mee te nemen in de komende bijeenkomst. Komt er uit de inventarisatie een voor jullie belangrijk concreet werkgerelateerd onderwerp naar voren dan gebruiken we deze om de samenwerking verder te laten groeien. Zo concreet mogelijk zijn tijdens de bijeenkomsten levert het meeste op.

Aan het einde van Groeikracht is er een evaluatie van ongeveer een uur. De locatie bepalen we samen.

Samenwerken met Gea
Door mijn jarenlange, zeer brede, ervaring als leidinggevende en coach hebben jullie een enorme hoeveelheid aan praktische oplossingen tot je beschikking. Waarbij een zeer stevig theoretisch fundament zeker niet ontbreekt. Vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring met de verschillende teams en situaties, maak ik voor jullie inzichtelijk wat jullie invloed is en hoe jullie door het maken van keuzes rust krijgt en tijd bespaart en daardoor als bonus de resultaten van jullie als team positief beïnvloed. 

Locatie en data
Jullie zorgen voor de locatie, reservering, lunch of na afloop een hapje en drankje. Vanuit onze ervaring stellen wij een unieke locatie voor die bijdraagt aan waardevolle bijeenkomsten.

De data worden in overleg gepland.

Door Groeikracht

 

Praten met elkaar

Rust ondanks de drukte

Verbeteringen doorgevoerd

 

 

 
Aanbod
Vanaf dag één start de ontwikkeling die jullie rust oplevert!
Door te doen, te ervaren en samen te groeien zetten jullie sneller stappen. Reactie van een deelnemer: "Door situaties te kaderen en door middel van doelgerichte vragen te stellen werden situaties afgepeld tot de kern en bleken er wel degelijk dingen te zijn die geoptimaliseerd kunnen worden door onszelf." 
 
Groeikracht helpt jullie met het leggen van een sterk fundament en het bouwen van een toekomstbestendig  en ontwikkelgericht team. Jullie gewenste ontwikkeling en samenstelling van het team is weer anders dan bij een collega organisatie. Er is dus altijd sprake van maatwerk qua inhoud, aantal keren dat we met elkaar aan de slag gaan en de tijd tussen de bijeenkomsten. 

Willen jullie met meer plezier werken?

Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie willen bereiken en wat jullie dit oplevert.