Heidedagen

     Presteer met meer plezier
Voor manager en team

Realiseer:
Concrete doelen 
Meer tijd
Rust

Blijvend ontwikkelgericht

Groeikracht organogram
 
Presteer met meer plezier
Voor het realiseren van groei is het belangrijk dat jullie concrete doelen bepalen, oplossingsgericht werken, starten met het zetten van kleine stappen, bepalen wat jullie zelf kunnen doen, de keuze maken voor waar jullie het eerste mee starten. Om succesvolle stappen te zetten en door te blijven groeien leren jullie elkaars kracht (her)kennen, spreken jullie elkaar aan en zoekt elkaar op zodra het waardevol is. Daarnaast worden er haalbare werkafspraken gemaakt. Door de rust en ruimte die daardoor ontstaat legt de basis voor een vliegwieleffect om jullie de doelen te halen.
 
Groeikracht helpt jullie bij het realiseren van jullie doelen en de oplossingsgerichtheid wordt behouden door het optimaliseren van de samenwerking.
 
 Annet de BoerAnnet de Boer, Financieel Adviseur Rabobank

“Ik was af en toe wel verrast over de confronterende wijze waarop Gea met ons team werkte. Het is wel goed geweest! Gea is objectief, eerlijk, open en positief en houdt de vinger aan de pols. Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven.

We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.

Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”

Ervaar dit ook

"De vergaderingen verlopen nu effectiever en worden beter voorbereid"

"Lekker concreet"

"Makkelijker en beter in contact en contact zoeken met collega's"

"Ik heb nu zicht op hoe anderen mij zien"

Meer ervaringen
 
Wat jullie kunnen verwachten
We maken de eerste dag inzichtelijk wat op dit moment heel goed gaat en wat jullie graag anders willen in jullie werkzaamheden. We zetten wat goed gaat in voor wat jullie graag willen veranderen. De uitkomsten worden concreet gemaakt en we bepalen samen waar mee gestart wordt en hoe. De eerste stappen worden direct gezet.
 
Daarnaast leggen we de basis voor constante groei door intensief en interactief samen te werken. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over onderwerpen die relevant zijn. De werkvormen zijn steeds verschillend waardoor het resultaat behaald wordt. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker.

Afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving en het team worden de volgende dagdelen samengesteld. Iedere keer weer worden concrete stappen gezet op die jullie helpen in het realiseren van jullie doelen. Door maatwerk levert dit jullie het meeste op.
 

 

Groeikracht 

Met elkaar realiseer je doelen.

 Ik wil groeien

 


Onderwerpen
Samen bepalen we wat jullie verder helpt en komen we tot een passend voorstel. Onderwerpen kunnen zijn:
  • We willen meer naar buiten en worden tegengehouden door interne werkzaamheden. Hoe draaien we dit om?
  • De klanten zijn niet tevreden! Waarschijnlijk omdat ze te lang moeten wachten op antwoord, dat ligt trouwens ook aan andere teams. Wat kunnen wij hieraan doen?
  • Vergaderen kost veel tijd. We willen graag compacter en krachtiger vergaderen en vastleggen. Ook vragen we ons wel eens af of de vergadering voldoende bijdraagt aan het bereiken van onze doelen. Hoe versimpelen we onze opzet en hoe pakken we het aan dat de vergadering optimaal bijdraagt aan de doelen? 
  • We hebben veel nieuwe mensen in het team en leren elkaar graag beter kennen. Ook is het goed om samen de ruimte te nemen om te bepalen waar we de komende tijd aan gaan werken.
De bijeenkomsten hebben ongeveer zes weken tussentijd. Dit is een optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Alle bijeenkomsten zijn maatwerk bijeenkomsten en zullen aansluiten bij wat jullie op dat moment verder helpt.

Tijdens en na de bijeenkomsten draagt de manager/teamleider actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door de borging van de voortgang. Deels valt dit binnen de normale scope van de werkzaamheden van de manager/teamleider. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug. Tussen de bijeenkomsten wordt de ontwikkeling besproken met jou als manager/teamleider en samen bepalen we de optimale vervolgstappen. 
 
Ter afronding evalueren we de gerealiseerde groei in een gesprek met jou als manager/teamleider.

Samenwerken met werkWAARDEvol
Concrete doelen
Oplossingsgericht werken
Start met kleine stappen
Bepalen eigen invloed
Kiezen voor dat wat meeste oplevert
Vliegwieleffect
Inspirerende werkwijzen

Wil je als manager/ teamleider een ontwikkeling die blijvend is en weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Samenwerken met werkWAARDEvol bespaart jou en je team tijd en biedt rust.
 

Door Groeikracht

 

Praten met elkaar

Rust ondanks de drukte

Doelgericht vergaderen

Verbeteringen doorgevoerd

 

 


Willen jullie met meer plezier werken?

Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie belemmerd en bepalen samen de juiste groei.