GroeikrachtGroep
Voor manager en team  

     Dromen waarmaken
Realiseer:
Direct uitvoerbare acties 
Invloed brengt tijd
Rust door duidelijkheid

(Op)bouwende verandering

Groeikracht organogram
 
Van droom naar realiteit
We leven in een tijd van drukte, de lat ligt hoog en we willen veel. Daardoor is en blijft het altijd druk. Jullie hebben al tijden een grote droom, maar het lukt niet om deze waar te maken. Daar hebben jullie last van, want de gewenste groei blijft uit en dat frustreert. Alle oplossingen die jullie bedacht hebben zijn al uitgeprobeerd. Het lukt domweg niet om de droom waar te maken. Iets om moedeloos van te worden. 

Weet dat het kan! De omslag maken van een situatie met bergen werk naar het hebben van grip, zodat jullie droom de werkelijkheid wordt. 
 
Groeikracht zorgt voor een team waar tijd is voor wat er toe doet, met volop genieten van de groei, waar iedereen zich duurzaam inzet en durft te dromen.
 
 Annet de BoerAnnet de Boer, Financieel Adviseur Rabobank

“Ik was af en toe wel verrast over de confronterende wijze waarop Gea met ons team werkte. Het is wel goed geweest! Gea is objectief, eerlijk, open en positief en houdt de vinger aan de pols. Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven.

We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.

Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”

Ervaar dit ook

"Lekker concreet"

"Makkelijker en beter in contact en contact zoeken met collega's"

"Ik heb nu zicht op hoe anderen mij zien"

Meer ervaringen
 

Hoe doen we dit
Het is belangrijk om te weten waar je invloed hebt en op welke manier je invloed inzet. Waar geen invloed mogelijk is, dat laten we gaan. De energie zetten we in op die onderwerpen waar groei mogelijk is. We maken samen de keuze voor welke onderwerpen dit geldt en hoe de aanpak is. Jullie staan er daardoor samen achter. We zorgen dat de hoeveelheid werk behapbaar blijft, je al snel vooruitgang ziet en door wilt. 

Iedereen in het team is anders. Jij bent goed in het motiveren van je collega's terwijl een ander weer heel goed is in het stellen van kritische vragen. Waar jullie goed in zijn gebruiken we. De schouders eronder zetten vanuit de diversiteit binnen de groep zorgt voor een duurzame en blijvende ontwikkeling. Aanspreken wordt daarnaast de normaalste zaak van de wereld.

De belemmeringen die jullie ervaren voor het realiseren van de droom sporen we op en nemen we weg. We bepalen waar winst te behalen is en verzilveren deze. Dit doen we met heldere oplossingen en door direct te starten met acties die nu ineens voor de hand liggen. Het is direct genieten van het laaghangende fruit. We zetten daarnaast langere lijnen uit om ook het hoger hangende fruit binnen handbereik te krijgen.

 

Groeikracht 

Samen bouwen

 Groei samen

 

Wat doen we
Verdieping
Voor de eerste bijeenkomst schuif ik graag aan bij een dagstart, loop mee bij de werkzaamheden van een paar teamleden of hoor in een gesprek wat er speelt. Waar worden jullie blij van en waar juist niet. Deze inzichten zet ik in tijdens de eerste bijeenkomst. We maken daarmee de agenda zo concreet en waardevol mogelijk.

Eerste bijeenkomst
We starten op korte termijn. Dit geeft rust, omdat je weet dat er actie komt. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over onderwerpen die jullie raken. Het vertrouwen en de openheid groeit met als gevolg een sterkere basis voor samenwerken.

We maken samen helder wat jullie droom is en wat het waarmaken jullie oplevert. De oplossingen die hierbij horen worden gaandeweg helder. De eerste stappen in de uitvoering zetten we direct.

Volgende bijeenkomsten
Meestal volgen er twee tot drie bijeenkomsten dit hangt af van de gewaagdheid van jullie droom. De onderwerpen uit de vorige bijeenkomst pellen we verder af of hechten ze af als het klaar is. Andere wensen van de lijst worden voor het eerst opgepakt.

Jullie krijgen steeds meer zicht op hoe je collega's je zien en je spreekt elkaar gemakkelijker aan. Organisch groeien als team om jullie droom waar te maken en dat zo duurzaam mogelijk door de inzet van de zelf ontwikkelde werkvormen. In de praktijk is de waarde ruimschoots bewezen.

Terugkerende onderwerpen:
• Situaties die zich hebben voorgedaan
• Beschikbare en verrassende oplossingen
• Concrete afspraken en behapbare stappen
• Leren van elkaar en elkaar versterken

Als manager zet je je actief in voor de voortgang tussen de bijeenkomsten in. Deels valt dit onder jouw normale werkzaamheden. Het kan in het begin wat extra tijd kosten, dat verdient zich later gegarandeerd terug.

Aantal, tijden en tussentijd
Veranderen gaat niet van de ene op de andere dag. Het aantal bijeenkomsten en de tussentijd sluiten hierbij aan. Het kennismakingsgesprek met jou als manager geeft vaak een goede basis om het aantal vast te stellen. De tijd tussen de bijeenkomsten varieert van anderhalf tot drie maanden. Een optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping gewenst is. Hebben jullie een acute situatie waardoor de tussentijd korter moet dan doen we dat.

Kiezen we voor de ochtend dan starten om 9.00 uur en praten we vanaf 12.00 uur na tijdens de lunch. Word het de middag dan starten we om 13.30 uur en praten we na vanaf 16.30 uur met een hapje en drankje. Deze tijdsduur levert jullie het meeste op en de deelnemers blijven maximaal bereikbaar en inzetbaar.

Voortgang droomrealisatie
Als team kijken we aan het einde van iedere bijeenkomst terug en vooruit. Aanvullend bellen de manager en ik een week voor de komende bijeenkomst met elkaar. Is er sprake van een relevante situatie dan zet ik deze de komende keer in, dit levert toegevoegde waarde op. Aan het einde van Groeikracht is er een evaluatie van ongeveer een uur met de manager. 

Locatie en data
De beste locaties zijn die waar we ons thuis voelen. Waardoor we volledig in het hier en nu zijn. Een heerlijke lunch uit de eigen tuin of de buurt gemaakt door de gastvrije dame of heer zorgt voor een extra moment van verbinding en rust.

Een suggestie doe ik graag, zodat jullie een fijne plek kunnen reserveren. De data worden in overleg gepland.

Door Groeikracht

 

Praten met elkaar

Rust ondanks de drukte

Verbeteringen doorgevoerd

 

 

 
Aanbod
Vanaf dag één start de ontwikkeling die jullie rust oplevert!
Door te doen, te ervaren en samen te groeien zetten jullie sneller stappen.

Reactie van een deelnemer: "Door situaties te kaderen en door middel van doelgerichte vragen te stellen werden situaties afgepeld tot de kern en bleken er wel degelijk dingen te zijn die geoptimaliseerd kunnen worden door onszelf." 

 
Willen jullie de omslag maken van dromen naar werkelijkheid?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we wat jullie willen bereiken en geef ik een passend advies.