Samen sterker

     Versterk elkaar
Voor B&W en gemeentesecretaris

Realiseer:
Vertrouwen
Verbinding
Loslaten
Gelijkwaardigheid

Samen sterker als college organogramVersterk elkaar
Het bepalen van jullie pad in de constant veranderende omgeving is uitdagend. Hoe bepaal je het juiste pad en versterk je elkaar vanuit jullie verschillende kwaliteiten en zienswijzen?

Bij de bouw van een duurzaam huis start je met het leggen van een sterk fundament. Voor dit fundament is het belangrijk dat jullie als burgemeester en wethouders elkaars kracht kennen en herkennen, elkaar aanspreken en opzoeken waar het waardevol is. Zo ontstaat er meer rust en tijd om met een helikopterblik naar het nu en jullie toekomst te kijken, zodat jullie meer van jullie doelen realiseren.

Sterker als college helpt jullie met het leggen van een sterk fundament en het bouwen van een toekomstbestendige organisatie.
 

Deelnemer Samen sterker
"In hoeverre Samen sterker algemene voornemens en gepraat voorbij zou gaan kon ik vooraf niet inschatten. De uitkomsten bleken overkoepelend te zijn maar wél met concrete afspraken. Per sessie gingen we echt weg met iets concreets, wat wel breed toepasbaar is. Heerlijk concrete afspraken, onderling begrip en waardering voor elkaar. Zeer prettige begeleiding, steeds goede samenvatting en punten te pakken. Heel fijn, dank."  

Ervaar dit ook

"Eerste resultaten zijn snel zichtbaar."

"De afwisseling tussen doen en praten heeft veel opgeleverd."

"Zeer prettige begeleiding, met steeds goede samenvattingen en punten te pakken."

"Meer zicht op de kwaliteiten van een ieder"

"Lekker concreet en ook breed toepasbaar"

 

Door doen meer effect
 
Wat jullie kunnen verwachten 
Direct na de verkiezingen is het waardevol om tijdens een dag elkaar te leren kennen als college. Jullie bepalen samen op welk deel van de plannen jullie invloed het grootst is en wanneer dit aandacht behoeft. Het management van de ambtelijke organisatie kan op onderdelen aanwezig zijn. Door de inzet van hun expertise is het resultaat zo optimaal mogelijk. Tijdens deze dag wordt intensief en interactief samengewerkt met als resultaat concrete en geplande acties. Waarna tijdens een vervolgdag na ongeveer 6 weken verdere verdieping wordt gerealiseerd.

Werken jullie al langer samen en willen jullie intensiever samenwerken en samen meer doelen realiseren? Tijdens de eerste dag leggen we het fundament en starten we met de bouw. Intensief en interactief werken aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en als groep over onderwerpen die jullie allen raken. De werkvormen zijn steeds verschillend waardoor het resultaat behaald wordt. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker.

We maken samen inzichtelijk wat op dit moment goed gaat en wat nog beter kan en we zetten wat goed gaat in voor wat jullie graag willen veranderen. De uitkomsten worden concreet gemaakt samen met de manier waarop jullie ze gaan invoeren. De eerste stappen worden direct gezet.

Afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving, de gemeente en de organisatie worden de volgende dagdelen samengesteld. Iedere keer pakken we meest relevante onderwerpen op die jullie verder helpen als college. Door maatwerk levert het jullie het meeste op.
 

 

Samen sterker

 Versterk elkaar en realiseer indrukwekkende veranderingen.

Verbeter prestaties   


Wat gaan we doen
Samen bepalen we wat jullie verder helpt en komen tot een passend voorstel. Een indruk van hoe het kan zijn:
  • Iedereen leert elkaar beter kennen en spreekt elkaar gemakkelijker aan. Daar waar de deelnemersgroep wordt aangevuld met het management van de ambtelijke organisatie geldt dat ook voor de samenwerking tussen het college en de ambtelijke organisatie. 
  • In de politiek wordt steeds meer gefocust op de persoon. Hoe ga je daarmee om als burgemeester en wethouders? Hoe zorg je dat geen energie weglekt en je uit balans raakt? We gaan met dit onderwerp aan de slag en zeker ook met hoe je elkaar bij dit onderwerp kunt helpen.  
  • Jullie worden begeleid bij het inventariseren van de onderdelen waarop jullie de komende jaren het verschil kunnen maken en waar geen of minimale aandacht volstaat. We maken het in de tijd concreet hoe dit aan te pakken. 
  • Wat doe je nu wat niet onder jouw verantwoordelijkheid valt maar onder die van de ambtelijke organisatie? We maken dit inzichtelijk samen met met het management van de ambtelijke organisatie. Door de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze logischerwijs horen bereik je meer. De professionaliteit, motivatie en betrokkenheid van iedere betrokkene groeit. Essentieel is dat er duidelijkheid is over ieders rollen wat dubbel werk voorkomt, onduidelijkheid voorkomt en tijd oplevert. 
  • Hoe breng je stukken in met een maximale slagingskans? Jullie delen ervaringen om hierdoor een zo groot mogelijke slagingskans per ingebracht voorstel te realiseren. Wie heb je nodig om dit te realiseren en hoe bereid je je voor op de vergadering. Concrete situaties dienen als basis. Het levert iedereen tijdswinst op en de vergaderkwaliteit neemt toe. 
De bijeenkomsten hebben ongeveer twee maanden tussentijd. Dit is een optimale tijd om de opgedane ervaringen in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Door maatwerk sluit het aan bij wat jullie op dat moment verder helpt.
 
Ter afronding evalueren we de gerealiseerde ontwikkeling met jou als burgemeester.
 
Het is waardevol gebleken om de behaalde samenwerking vast te houden en te verdiepen. Heb je eenmaal een goed fundament dan kan dit door elkaar bijvoorbeeld per kwartaal een dagdeel te spreken in een andere omgeving. 
 
Samenwerken met Gea
Jullie krijgen structuur in de gewenste ontwikkeling
Het bespaart jullie tijd en biedt rust
Door samen aan de slag te gaan, duurzaam resultaat
Werken met door jou bewezen methoden
De eerste keuzes worden direct gemaakt
We spreken dezelfde taal
 

Door Samen sterker

 


Concrete acties

Verbinding met elkaar

Gelijkwaardigheid op basis van kwaliteit

Vertrouwen is gegroeid

Loslaten

 

 

 

Willen jullie samen beter presteren?
Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we waar jullie tegenaan lopen en bepalen samen de juiste stappen.