Heidedagen

     Presteer met meer plezier
Voor manager en team

Realiseer:
Meer werkplezier 
Meer tijd
Rust

Blijvend ontwikkelgericht

Groeikracht organogram
 
Presteer met meer plezier
Voor het realiseren van groei is het belangrijk dat jullie elkaars kracht kennen en herkennen, elkaar aanspreken en opzoeken waar het waardevol is. Daarnaast is het belangrijk dat er haalbare werkafspraken gemaakt worden en deze nagekomen worden. De rust en ruimte die dan langzamerhand ontstaat helpt jullie de doelen soepeler te halen.
 
Groeikracht helpt jullie bij het optimaliseren van de samenwerking en bij het realiseren van jullie doelen.
 
 Annet de BoerAnnet de Boer, Financieel Adviseur Rabobank

“Ik was af en toe wel verrast over de confronterende wijze waarop Gea met ons team werkte. Het is wel goed geweest! Gea is objectief, eerlijk, open en positief en houdt de vinger aan de pols. Gea heeft ons echt andere inzichten gegeven.

We hebben veel meer begrip voor elkaar gekregen. Door de gesprekken die we met elkaar als teamleden hebben gehad, heb ik een goed beeld gekregen over hoe de ander mij ziet en dat helpt in een betere samenwerking.

Doordat Gea veranderingen geleidelijk laat verlopen en ons er optimaal bij heeft betrokken werden deze een succes!”

Ervaar dit ook

"De vergaderingen verlopen nu effectiever en worden beter voorbereid"

"Lekker concreet"

"Makkelijker en beter in contact en contact zoeken met collega's"

"Ik heb nu zicht op hoe anderen mij zien"

Meer ervaringen
 
Wat jullie kunnen verwachten
We leggen de eerste dag de basis voor de groei. Intensief en interactief werken we samen aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over onderwerpen die jullie allen raken. De werkvormen zijn steeds verschillend waardoor het resultaat behaald wordt. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker.

We maken samen inzichtelijk wat op dit moment heel goed gaat en wat nog beter kan en we zetten wat goed gaat in voor wat jullie graag willen veranderen. De uitkomsten worden concreet gemaakt samen met de manier waarop jullie ze gaan invoeren. De eerste stappen worden direct gezet.

Afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving en het team of die van jou als persoon worden de volgende dagdelen samengesteld. Iedere keer pakken we relevante onderwerpen op die jullie helpen in het realiseren van jullie doelen. Geborgd wordt dat voor jullie relevante kennis en vaardigheden voldoende uitgediept wordt. Door maatwerk te bieden levert dit jullie het meeste op.
 

 

Groeikracht 

Met elkaar realiseer je doelen.

 Ik wil groeien

 


Wat gaan we doen
Samen bepalen we wat jullie verder helpt en komen we tot een passend voorstel. Een indruk van hoe het kan zijn:
  • Intensief en interactief werken we aan een sterkere samenwerking. Jullie spreken in tweetallen en in groepen over onderwerpen die jullie allen raken. De werkvormen zijn steeds verschillend waardoor het resultaat behaald wordt. Naarmate het vertrouwen groeit worden de gesprekken directer van aard en de basis voor samenwerken sterker.
  • Daarnaast zetten we wat goed gaat in voor wat jullie graag willen veranderen. De uitkomsten worden concreet gemaakt samen met de manier waarop jullie ze gaan invoeren. De eerste stappen worden direct gezet.
  • Jullie vergaderwensen koppelen we aan kwaliteit verhogende en tijd besparende werkwijzen. Ook de manier waarop ze worden ingevoerd komt aan bod. op de agenda staan nu onderwerpen die helpen jullie doelen te realiseren!
De bijeenkomsten hebben ongeveer twee maanden tussentijd. Dit is een optimale tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen, te ervaren wat goed gaat en te bekijken waar verdieping wenselijk is. Alle bijeenkomsten zijn maatwerk bijeenkomsten en zullen aansluiten bij wat jullie op dat moment verder helpt.

Tijdens en na de bijeenkomsten draagt de manager/teamleider actief bij in het meenemen en uitzetten van de concrete acties gevolgd door de borging van de voortgang. Deels valt dit binnen de normale scope van de werkzaamheden van de teamleider. De extra tijd die dit eventueel in het begin vergt verdient zich daarna vrij snel terug. Tussen de bijeenkomsten wordt de ontwikkeling besproken met jou als manager/teamleider en samen bepalen we de optimale vervolgstappen. 
 
Ter afronding evalueren we de gerealiseerde groei in een gesprek met jou als manager/teamleider.

Samenwerken met werkWAARDEvol
Jullie krijgen structuur in de gewenste ontwikkeling
Het bespaart jullie tijd en biedt rust
Door samen aan de slag te gaan, duurzaam resultaat
Werken met door jou bewezen methoden
De eerste keuzes worden direct gemaakt
We spreken dezelfde taal
 

Door Groeikracht

 

Praten met elkaar

Rust ondanks de drukte

Doelgericht vergaderen

Verbeteringen doorgevoerd

 

 


Willen jullie beter presteren met meer plezier?

Bel me (06) 52199971 of stuur een bericht dan bespreken we waar jullie tegenaan lopen en bepalen samen de juiste stappen.