Gelijke behandeling

De diversiteit aan planten op de foto is enorm. Je ziet mossen, vetplanten, grassen en ga zo maar door. Zo verschillend en toch komen ze allemaal het best tot hun recht in dezelfde omgeving. Een omgeving met voor hen de juiste groeivoorwaarden, zoals de juiste groeivoorwaarden, zoals de juiste hoeveelheid vocht, zon en de voedingstoffen. Willen ze tot bloei komen dan hebben ze de optimale omgeving nodig. 

De diversiteit aan planten op de foto is enorm. Je ziet mossen, vetplanten, grassen en ga zo maar door. Zo verschillend en toch komen ze allemaal het best tot hun recht in dezelfde omgeving. Een omgeving met voor hen de juiste groeivoorwaarden, zoals de juiste hoeveelheid vocht, zon en de voedingstoffen. Willen ze tot bloei komen dan hebben ze de optimale omgeving nodig. 

Mannen en vrouwen zijn op allerlei manieren verschillend en hebben allebei een voor hen passende omgeving nodig om zich optimaal te optimaal te ontwikkelen. Gelijk is de behoefte aan kansen, toegang tot opleidingen en een goed inkomen. In sommige situaties bied een organisatie deze kansen niet aan zowel mannen als vrouwen in gelijke mate. In andere situaties weten vrouwen de wel aanwezige ruimte niet te benutten of ze kiezen ervoor om deze niet te benutten. Hoe komt het dat er nog steeds weinig vrouwen in hoge posities actief zijn en waarom is het juist zo belangrijk dat dit wel het geval is!

De afgelopen tientallen jaren zijn mij zaken opgevallen die ik graag met je deel. Als adviseur voor organisaties en ondernemers werkte ik veelal met mannen en voor mannen. Dat beviel mij heel goed. De klant was altijd vrij snel open en door de goede band die ontstond deden we veelal op een goede manier zaken en ontstond er een duurzame relatie. In het team waar ik werkte was ik de enige vrouwelijke adviseur en als ik opleidingen volgde dan was ik de enige of één van de twee vrouwen tussen allemaal mannen en dat werkte top. Wat ik een heel bijzonder moment vond was dat ik een mannelijke assistent kreeg. Eigenlijk belachelijk natuurlijk. Mijn manager was een vrouw wat op die functie in die tijd niet vaak voorkwam. Ze had oog voor het geheel, de omgeving en de persoon. Een perfecte combinatie.

In die tijd werkte is 32 uur. Vanwege jonge kinderen was ik van 36 naar 32 gegaan om een goede balans tussen werk en privé te realiseren. Vaak kreeg ik de vraag hoe ik het thuis rond kreeg. Om mij heen zag ik bij de komst van kinderen veel vrouwen hun ambities loslaten en minder gaan werken. Hun man werkte daarentegen full time. Ik verwacht dat hun mannen dergelijke vragen niet kregen:-( Na verloop van jaren hielden deze vragen op. Was het dat het meer ingeburgerd raakte dat vrouwen meer werkten of straalde ik zelf iets anders uit? Waarschijnlijk een combinatie van beide.

Daarnaast zag ik ook vrouwen die er juist voor kozen om een kopie van mannen te zijn. Strak in het pak. Een kopie van een man! Waarom eigenlijk? Om er bij te willen horen?!  Volledig voorbij gaand aan hun vrouw zijn en de zachte kant negerend terwijl die juist ook onze kracht is. Ga je voorbij aan je eigen identiteit dan sta je wat mij betreft al op 1-0 achterstand. Daarnaast houd je het niet vol om op top niveau te presteren als je aan jezelf voorbij gaat.

Later als leidinggevende werkte ik regelmatig met vrouwen die interne functies vervulden. Als er sprake was van een man die een dergelijke functie vervulde dan zagen ze dit vaak als tussenstap om door te groeien naar een volgende functie. Bij vrouwen hoorde ik dat veel minder vaak. Het team was mij betreft veelal niet in evenwicht omdat 90%/80% vrouw was. Werkte er een goede man in het team dan raakte je die na verloop van tijd vaak kwijt. Dat is perfect natuurlijk qua ontwikkeling van de persoon. Ook kon ik natuurlijk een vacature openstellen en het team weer aan te vullen. Bij de sollicitanten zaten dan zelden mannen. Veelal gingen ze direct voor een adviseursfunctie. De vrouwen die reageerden hadden vrijwel altijd meer potentie of kwaliteiten dan de mannelijke sollicitanten. Daar lees je verderop in dit artikel ook nog iets over. De keuze viel daardoor toch vaak op een vrouw wat niet hielp om de verhouding man/vrouw meer in balans te krijgen.

Bijzonder toch? Vrouwen vinden de functie geweldig en vullen deze blijvend met veel plezier in. Zijn interne functies door het grote aantal vrouwen die ze vervullen minder qua status? Je bent het visitekaartje van de organisatie en legt de basis voor een goede relatie met de klant. Je bent cruciaal in het ervoor zorgen dat de adviseur weet waar de afspraak over gaat. Het is aan jou om te zorgen dat de klant zo vaak mogelijk direct geholpen wordt en jij bent daar de spil in. De klanttevredenheid wordt voor een groot deel bepaald door jou. Hoe kan het dan dat de beelden nog zo scheef zijn?

Volgens mij is er vanuit twee kanten winst te halen. Directeuren neem vrouwen aan als leidinggevende en prik door het verschil in bravoure heen. Een man zal zeggen dat hij de perfecte kandidaat is. Een vrouw zal dit meestal niet doen. Als ze dat doet dan is ze waarschijnlijk overgekwalificeerd. Heb je veel mannen in het team neem dan zeker een vrouw aan en gelijke geschiktheid valt niet altijd te herleiden door het gesprek. Dan snap ik wel dat je zegt dat is leuk dat je dat zegt en hoe moet ik dat dan bepalen? Weeg dan af wat je het meeste oplevert meer van hetzelfde of diversiteit.

Ben je vrouw neem dan niet altijd de zorgtaken op je. Heb je een partner dan ben je beiden verantwoordelijk. Start met het verdelen van de taken thuis, zodat je als je op het werk bent ook er met heel je lijf en hoofd kunt zijn. Is één van je kinderen ziek denk dan ook aan je partner en denk niet direct 'Hoe los ik het op'. Want als leidinggevende viel het mij vaak op dat vrouwen het vaak oplossen terwijl je samen ouder bent. Als je mij een beetje kent weet je dat ik daar natuurlijk mijn invloed op een positieve manier heb laten gelden en gespiegeld heb. Dit leverde een kleine stap op.

Vanuit de managementontwikkeling ervaar ik nog steeds dat vrouwen bang zijn om afgewezen te worden, faalangst kennen, zich conformeren aan het beeld dat heerst binnen de organisatie en vrouwen kiezen in diverse situaties voor mannen en niet voor vrouwen.  Als iedereen zijn of haar bijdrage levert in deze ontwikkeling en zich ook vooral bewust is van de impact die je hebt met iedere kleine verandering die je kunt realiseren. Vrouwen hebben gelijke rechten. We hebben nog niet de optimale balans in de maatschappij bereikt. Een goede balans tussen vrouwen en mannen op hoge posities zorgt voor extra oplossingsrichtingen, duurzame ontwikkelende organisaties en relaties. Bied jij de kansen waar je kunt en neem jij ze als vrouw als ze zich voordoen?

Stabiele basis 3

Je wordt uitgedaagd en scherp gehouden!
Krijg onverwachte oplossingsrichtingen aangereikt en zet de juiste ontwikkelingen in.
Werk doelgericht aan je eigen toekomst en die van je organisatie.
Een fundament voor jou als directeur/manager.
Stabiele basis

2017 e Book Natuurlijk 2

Wil je geïnspireerd blijven? Dat kan!
Abonneer je op de berichten volWAARDE en voed je met nieuwe inzichten en denkwijzen.